Chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue

Chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh, giấy tissue

Chung nhan hop quy khan giay ve sinh

1. THÔNG TIN CHUNG

Kể từ ngày 01/01/2017, Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực. Theo đó các sản phẩm giấy tissue, khăn giấy, giấy vệ sinh phải được chứng nh.ận và công bố hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT.

2. TRÌNH TỰ CHỨNG NHẬN HỢP QUY KHĂN GIẤY, GIẤY VỆ SINH, GIẤY TISSUE

– Đánh giá chứng nhận hợp quy: theo phương thức 5 đối với sản xuất trong nước và phương thức 7 đối với nhập khẩu.

– Công bố hợp quy:

a) Bản công bố hợp quy;

b) Giấy chứng nhận hợp quy;

c) Giấy đăng ký kinh doanh;

chung-nhan-hop-quy-khan-giay-tissue
Chứng nhận hợp quy khăn giấy

0912 01 92 99