Giấy Nhập Khẩu

Giấy sản xuất bao bì.

Ngày nay chúng ta đều biết có rất nhiều loại giấy phục vụ cho ngành bao bì, vì giấy nó đa dạng nhiều chủng loại nên chúng ta chưa biết hết được, mỗi loại hộp sản phẩm của các ngành thì sử dụng một loại giấy khác nhau, tuy nhiên chúng ta cũng có thể tìm hiểu được tác dụng hay ứng dụng tốt nhất cho từng loại giấy mà bạn quan tâm.

Như dòng giấy Duplex Trắng chúng ta có thể thấy một mặt mộc đằng sau và một mặt đằng trước có tráng phủ rất đẹp để sản xuất các loại bao bì hộp dạng lớn

Trả lời

0912 01 92 99