Thông Báo Thay Đổi Địa Điểm VP Giao Dịch

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cường Thịnh

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VP GIAO DỊCH VỀ

ĐƯỜNG BÌNH THAN, KHU KHẢ LỄ – PHƯỜNG VÕ CƯỜNG – TP. BẮC NINH – TỈNH BẮC NINH

 

 

0912 01 92 99