Dự báo cung cầu giấy Testliner và giấy lớp sóng tại Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2020

Theo dự báo công bố của Hiệp hội Giấy Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng testliner và giấy lớp sóng tăng bình quân từ năm 2017 đến năm 2020 đạt 10%/năm. Sau nhiều năm năng lực sản xuất của các công ty không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước, năm 2017 đánh dấu bước tăng trưởng vượt bậc khi tổng năng lực sản xuất tăng đến 86% từ 1.670.000 tấn (năm 2016) lên 3.113.000 tấn. Theo đó, dự báo từ năm 2018, Việt Nam sẽ bắt đầu xuất khẩu testliner và giấy lớp sóng.

Hiệp Hội Giấy Việt Nam đưa ra các giả thiết được dùng để tính toán dự báo cung cầu giấy testliner và giấy lớp sóng như sau:
  • (i) Tuỳ thời điểm đưa vào sản xuất, sản lượng tăng thêm sẽ thấp hơn so với năng lực sản xuất tăng thêm nên công suất tăng thêm và sản lượng tăng thêm khác nhau ở các năm;
  • (ii) Dự báo năm đầu tiên, máy xeo hoạt động với 70% công suất, năm thứ hai lên 80% công suất, năm thứ ba hiệu suất là 90% và năm thứ 4 hiệu suất là 95%;
  • (iii) Từ năm 2012 đến năm 2015, Trung Quốc đóng cửa 27% công suất. Con số này ở Việt Nam dự báo là 34% cho đến 2020 tức 563.000 tấn.
  • (iv) Hiệu suất của các máy xeo bị loại bỏ do không còn hiệu quả được tính ở mức 80%. Như vậy sản lượng giảm do loại bỏ các máy xeo lần lượt theo các năm như sau năm 2017 là 50.000 tấn, năm 2018 là 250.000 tấn, năm 2019 là 100.000 tấn và năm 2020 là 50.000 tấn/năm.

Tác giả Hiệp Hội Giấy Việt Nam

0912 01 92 99