Ngành bao bì phát triển mạnh nhờ ngành bán lẻ

Theo nhận định của chuyên gia Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam, trong bán lẻ truyền thống, bao bì được xem là phương tiện marketing hiệu quả, giúp tác động đến người mua & khích lệ việc mua sản phẩm hàng hóa của người tiêu dùng. Các DN bán lẻ vì vậy đặc biệt quan tâm việc thiết kế bao bì chuyên nghiệp, nhằm tạo thêm lợi thế bán hàng đồng thời góp phần giảm chi phí vào hoạt động quảng bá sản phẩm.

0912 01 92 99