Nhập khẩu giấy tăng cả lượng và trị giá đầu năm 2017

Nhập khẩu giấy tăng cả lượng và trị giá đầu năm 2017

Việt Nam nhập khẩu giấy chủ yếu từ các nước châu Á, chiếm 91,6% tổng lượng giấy nhập khẩu, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc…
Số liệu từ Tổng Cục Hải Quan, tháng 4/2017 Việt Nam đã nhập khẩu 155,9 nghìn tấn giấy các loại, trị giá 131,2 triệu USD, giảm 18,1% về lượng và giảm 16,1% về trị giá so với tháng 3/2017 – đây là tháng giảm đầu tiên sau khi tăng hai tháng liên tiếp – nâng lượng giấy nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2017 lên 635,7 nghìn tấn, trị giá 526,4 triệu USD, tăng 11,9% về lượng và tăng 14,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.
Việt Nam nhập khẩu giấy chủ yếu từ các nước châu Á, chiếm 91,6% tổng lượng giấy nhập khẩu, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, chiếm 20,6% thị phần, với 131,2 nghìn tấn, trị giá 98 triệu USD, so với cùng kỳ giảm 2,4% về lượng, nhưng tăng 10,35% về trị giá. Đứng thứ hai sau thị trường Trung Quốc là Indonesia, đạt 95,2 nghìn tấn, trị giá 66,1 triệu USD, tăng 11,05% về lượng và tăng 11,64% về trị giá, kế đến là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản… với lượng nhập lần lượt 94,6 nghìn tấn; 78,3 nghìn tấn; 73,7 nghìn tấn.
Nhìn chung, 4 tháng 2017 lượng giấy nhập khẩu từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, chiếm 83,3%, trong đó nhập từ thị trường Pháp và Hoa Kỳ tăng mạnh đột biến, tăng lần lượt 280,25% và 246,6%, ngược lại lượng giấy nhập từ các thị trường với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 16,6% và nhập từ thị trường Nga giảm mạnh nhất, giảm 96,85% so với cùng kỳ.
Ngoài thị trường Pháp và Hoa Kỳ có tốc độ tăng mạnh đột biến, nhập khẩu từ một số thị trường cũng có tốc độ tăng khá như: Malaysia tăng 99,68%; Italia tăng 169,48%; Áo tăng 53,93%.
Thống kê Tổng Cục Hải Quan thị trường nhập khẩu giấy 4 tháng 2017

Tác giả: Hiệp Hội Giấy Bột Giấy Việt Nam

0912 01 92 99